...

De reden waarom de Franstalige gemeenschap overstag is gegaan, is de opvallende prijsdaling van het vaccin. Tot nog toe was de situatie immers absurd: meisjes die in Brussel naar het Nederlandstalige onderwijs gingen, konden het vaccin gratis op school krijgen. Meisjes in het Franstalig onderwijs kregen het vaccin weliswaar helemaal terugbetaald, maar ze moesten er toch drie keer voor naar een (betaalde) arts, waardoor elk kind aan het einde van de rit 33 euro en drie keer 11 euro moest betalen. Het vaccin kostte de overheid tot nog toe 375 euro. In Vlaanderen werd gemanifesteerd en verlaagde de prijs tot 60 euro. In Wallonië kostte het vaccin 340 euro. Vanaf september daalt ook daar de prijs van het vaccin en zal het op grote schaal aan jonge meisjes op school worden aangeboden. Helemaal gratis.