...

De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) benadrukt dat interdisciplinaire samenwerking tussen de huisarts en de huisapotheker steeds meer aandacht krijgt in de verschillende regio's van het land. Dat is ook essentieel vindt de APB want goed samenwerken "tussen twee cruciale zorgverstrekkers in de eerste lijn" kan een belangrijke impact hebben op de gezondheid en de levenskwaliteit van de overgrote meerderheid van de chronische patiënten. Door de handen in elkaar te slaan kan de achteruitgang van de zelfredzaamheid bij chronische ziekten zoals diabetes afgeremd worden. In de video zegt APB-voorzitter Alain Chaspierre dat samenwerking die vooral gericht is op opvolging van medicatie moet berusten op de competenties en troeven van beide partners. Momenteel wordt het potentieel van de zeer toegankelijke huisapotheker die dicht bij de mensen staat echter onderbenut, meent Chaspierre.