...

Peter Persyn oefende in de jaren 90 het beroep van huisarts uit, maar werkte als wetenschappelijk medewerker samen met de kabinetten van Frank Vandenbroucke (SP.A) en Magda Aelvoet (Agalev/Groen) en maakt zo al snel kennis met het gezondheidsbeleid. Hij zette zich vervolgens in voor ontwikkelingssamenwerking. "Daar leer je pas hoe je schaarse middelen efficiënt op grote schaal inzet."Momenteel is dr. Persyn directielid van een middelgrote thuiszorgorganisatie (Mederi). "De thuiszorg, chronische zorg en ouderenzorg liggen me na aan het hart." Hij is ook een drijvende kracht achter de tarificatiedienst Doctar (sociale derdebetalersregeling voor huisartsen). De bewaking van de toegankelijkheid van de eerste lijn en administratieve vereenvoudiging voor de huisarts gaan voor hem heel goed samen.Met die achtergrond is het logisch dat dit kersvers Vlaams parlementslid voor N-VA het liefst de Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid zou opvolgen. Maar de commissies worden pas eind september opnieuw samengesteld. "Er zijn veel kandidaten, het is de fractie die de knoop moet doorhakken."Vandeurzens beleidDe N-VA herkent zich als oude en nieuwe coalitiepartner zeker genoeg in het beleid van CD&V-minister Jo Vandeurzen om achter de voortzetting ervan te staan. Er is voorzien in een toename van de middelen met 500 miljoen euro, maar er zal nog veel meer nodig zijn om de stijgende behoefte te kunnen dekken. "Enkele belangrijke hefbomen situeren zich nogal altijd bij de federale overheid", stelt Persyn vast.De N-VA staat in ieder geval achter de uitbouw van een echte Vlaamse Sociale Bescherming. De middelen die Vlaamse overheid heeft om die gestalte te geven, blijven weliswaar nog beperkt. Maar Persyn is ervan overtuigd dat, juist om aan dit probleem te sleutelen, de N-VA een belangrijke bron zal blijken van frisse, vernieuwende ideeën. Sleutelwoorden zijn volgens hem zorgondernemerschap, efficiëntiewinst, alternatieve financiering en burgerparticipatie.