...

Artsen - of het nu huisartsen of specialisten zijn - staan voor grote uitdagingen. Zij moeten niet alleen de geneeskunde beoefenen, maar zijn ook ondernemers geworden. Dat blijkt uit een onderzoek van InSites dat vorige week op de Health Smartees werd voorgesteld. De patiënt wordt daarenboven mondiger en gaat zelf op internet op prospectie voor hij zijn arts consulteert. Dat zorgt voor een andere benadering. De arts evolueert op de informatiesnelweg, toont het Manhattan Research onderzoek. Waar in 2006 al 88 procent van de Europese artsen professioneel online bezig was, is dat nu 95 procent. De Abbott- en Vlerickstudie die Danny Belkin (Abbott) op de Health Smartees kwam verduidelijken toont aan dat 74 procent blogs, overlegsites of sociale netwerksites voor professionele informatie gebruikt. Huisartsen versus specialisten Zowat 80 procent van de huisartsen zweert bij Google (bij de specialisten is dat amper 13 %). Andere medische informatiebronnen worden nauwelijks aangeboord, behalve Pubmed (20 %). De huisarts zoekt snelle, gemakkelijke en vrij toegankelijke informatie. Online artikels en abonnementen zijn duur. De specialist zoekt medische tijdschriften op internet en medische artikels, relevant, up-to-date, objectief en specifiek. Zowel huisartsen als specialisten zoeken via het web info over congressen en meetings. Sociale media Tot zover het professionele gedeelte. En de sociale media? Hoe zit het daarmee? Het mag niet verwonderen dat de -30-jarigen daar experts in zijn. Zowel huisartsen (87 %) als specialisten (97 %) gebruiken de sociale media voor zowel privé- als professionele doeleinden. e-Health Als uitsmijter gaf Danny Belkin (Abbott) nog de kennis en het gebruik van het eHealth-platform mee. Grote verrassing: 88 procent van de huisartsen hoorde het in Keulen donderen toen het over het eHealth-platform ging (tegenover 42 % van de specialisten).