...

De intentieverklaring voor deze nieuwe huisartsenpost werd door het AZ Klina met de huisartsenkringen van Kalmthout, Essen-Nieuwmoer, Brecht-Wuustwezel en Brasschaat ondertekend. Eind dit jaar zou alle administratie afgehandeld moeten De huisartsenkringen van Kalmthout, Essen-Nieuwmoer, Brecht-Wuustwezel en Brasschaat ondertekenden met AZ Klina een intentieverklaring voor de oprichting van de nieuwe huisartsenwachtpost. Voordat de wachtpost geopend kan worden, moet er nog een heel dossier worden samengesteld. Het is de bedoeling dat alles nog aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar rond is."De wachtpost wordt bemand tijdens de weekends en op feestdagen. We willen zo de vaak te lange wachttijden op de spoeddienst verkorten. Veel ingrepen die nu op de spoeddienst plaatsvinden, kunnen evengoed door een huisarts worden gedaan. De mensen gaan vaak nodeloos naar de spoeddienst", zegt Geert Sierens, voorzitter van hethuisartsenoverlegplatform en voorzitter van de huisartsenvereniging van Brasschaat.De huisartsenwachtpost zal nauw samenwerken met de spoeddienst. "Een huisarts kan de patiënt snel doorverwijzen naar de spoeddienst als dat nodig blijkt. Er zal één centrale toegangspoort zijn en één triagezone. De patiënten worden na triage (het opdelen van slachtoffers van onder meer grote ongevallen naargelang de ernst van hun situatie, red.) dan doorverwezen. De huisarts komt natuurlijk ook nog aan huis waar dat nodig is.""Het uitgangspunt is dat goede huisartsengeneeskunde belangrijk is om dagelijkse medische problemen op te lossen en de patiënt te begeleiden in de complexe medische wereld. Bereikbaarheid en herkenbaarheid van de eerstelijnszorg buiten de werkuren zijn de kernwoorden van dit nieuwe initiatief", vervolgt Geert Sierens.AZ Klina zal een ruimte verhuren op de campus en ook de nodige ondersteuning bieden door diensten te leveren.