...

Het FAGG heeft zich bij de Engelse (het Veterinary Medicines Directoraat) en de Ierse (de Irish Medicines Board) autoriteiten aangesloten in hun partnerschapsplan voor de evaluatie van dossiers om wijzigingen aan te brengen aan vergunningen voor het in handel brengen van diergeneesmiddelen. De drie landen zijn ervan overtuigd dat de verdeling van de middelen tussen de partners op het gebied van de beoordeling positief zal zijn op het beheer van deze dossiers behandeld op nationaal niveau.