...

Sinds een paar dagen is het plan ook publiek raadpleegbaar op de website www.plan-egezondheid.be. Het is een wat taai document van een goeie 100 pagina's - technischer dan de vorige twee edities. Communicatie rond het plan, afgestemd op verschillende doelgroepen, is wel een van de actiepunten.TweejaarlijksHet vorige e-Gezondheidsplan liep van 2013 tot 2018. Het werd dus dringend tijd dat er een opvolger kwam. Een update van het vorige plan kwam er in 2015. De IMC rekent dat 72% van het vorige plan werd gerealiseerd.Het nieuwe plan loopt tot 2021. De bedoeling is om het eGezondheidsplan om de twee jaar te vernieuwen. De planning voor de editie 2021 - en volgende edities - wordt in het nieuwe plan zelf al vastgelegd.ClustersDe uiteenlopende actiepunten werden verzameld in een zevental clusters. Voor artsen en andere zorgverleners is vooral cluster 4 van belang. Hier staan actiepunten over gegevensuitwisseling ('multidisciplinaire gegevensdeling'), elektronisch voorschrijven, Vidis (de opvolger van het medicatieschema), het EPD,...Specifiek voor apothekers lezen we het volgende. "Voor alle zorgberoepen is een Elektronisch Patienten Dossier (EPD) gedefinieerd, zij kunnen (delen van) informatie uit hun EPD ook publiceren in de beveiligde kluis en up to date houden. (...) Apothekers publiceren in het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD), dat het medicatieschema voedt. Het medicatieschema van de patiënt bevind zich eveneens in de beveiligde kluis en wordt onder andere gedeeld tussen de artsen, apothekers, thuisverpleging en de ziekenhuizen."Cluster 5 gaat over de patiënten, met onder meer het 'persoonlijk gezondheidsportaal' en - nieuw - het digitaal verwijsplatform.GenerischDe opzet was om het nieuwe plan meer 'generisch' te maken. De vier eerste clusters gaan over de fundamenten van e-health, de opvolging van het plan, ondersteuning en 'operational excellence'. De bouwstenen van de Belgische e-health, zoals het 'informed consent', de basisdiensten, de toegangsmatrix, ... worden opnieuw onder de loep genomen.Het plan bevat ook inleidende hoofdstukken over de basisprincipes, de financiering, de governance...