...

De laatste jaren heeft de epidemiologie gebaseerd op de analyse van gebruikte wateren zijn nut bewezen als valabele indicator van drugsgebruik. Een internationaal onderzoeksteam, de SCORE-groep (Sewage Analysis CORe group Europe), verzamelde gedurende een week stalen van 143 zuiveringsstations in 120 steden van 37 landen voor elk jaar tussen 2011 en 2017. De resultaten verschenen in Addiction.Het doel was de geografische en tijdelijke tendensen te evalueren van de belasting door grondstoffen (amfetamines, metamfetamines en MDMA (Ecstasy)) en de metabolieten van cocaïne (benzoylecgonine) en van delta9-tetrahydrocannabinol (THC) gemeten in water gebruikt voor liquide chromatografie en massaspectromie. Verder gaat het over het opsporen van de globale drugconsumptie. Dit door het gemiddelde aantal dosissen die dagelijks geconsumeerd worden in elke stad weer te geven en ze te vergelijken met bestaande gegevens over prevalentie en aantal druggebruikers (2011-2013 versus 2014-2017). Amfetamines, metamfetamines en MDMA zijn sterk aanwezig in Oost- en Centraal Europa. In België en Nederland ziet men eveneens een sterke consumptie van cocaïne en metamfetamines. In andere werelddelen staan metamfetamines aan kop in de Verenigde Staten en Australië en benzoylecgonine in Zuid-Amerika.Voor de auteurs geeft de analyse van de gebruikte wateren om het drugsniveau te kwantificeren in real time praktische informatie. Globaal genomen correspondeert deze met de gegevens over de prevalentie en het aantal druggebruikers en het bevestigt de grote verschillen in consumptie wereldwijd."De ontwikkelde expertise speelde eveneens een bepalende rol in de conceptie en realisatie van een proefproject over de surveillance van cannabisconsumptie door de analyse van wateren. Deze was gelanceerd door 'Statistique Canada' in maart 2018 en was erop gericht bijkomende gegevens te verzamelen in de context van de legalisatie van cannabis," aldus nog Viviane Yargeau (McGill university).