...

Natuurlijk is alles complexer dan het op het eerste gezicht lijkt en is het antwoord niet te generaliseren. Het was de Association of the British Pharmaceutical Industry (APBI) die de kat de bel aanbond. Volgens de APBI kan het niet dat premies of voordelen worden verleend aan personen die geneesmiddelen voorschrijven of afleveren. Dat verbod staat trouwens ook in de Belgische wetgeving. In het VK worden die premies specifiek verleend voor generieke voorschriften en. Volgens het eerste verkennende verslag, kan dat inderdaad niet, zo meent Jääskinen. FeBelGen Meteen klonk het dat het Belgische systeem (waarbij quota worden opgelegd voor voorschriften voor 'goedkope' geneesmiddelen en waarbij apothekers volgens het nieuwe remuneratiesysteem beloond worden voor VOS) ook op de helling zou komen te staan. Dat is fout, vindt FeBelGen. "Het verslag is louter adviserend en uiteindelijk moeten we wachten op het definitieve arrest over een zestal maanden. Bovendien staat ook duidelijk in het verslag dat dit zich niet uitstrekt tot de vraag of het verbod ook van toepassing is van het ene geneesmiddel naar een ander geneesmiddel met hetzelfde actieve bestanddeel. De generiek dus." Foute redenering FeBelGen reageert ook op de basisredenering die uit het verslag komt. "Volgens de advocaat-generaal is het doel van het Britse systeem het bevorderen van geneesmiddel A ten nadele van geneesmiddel B. Daarom gaat het om verboden promotie op basis van financiële beloningen. Wij zijn van mening dat het uiteindelijke doel van het Britse systeem ligt in het beheersen van het gezondheidsbudget. Het wil de toegankelijkheid bevorderen van de gezondheidszorg en het heeft de betaalbaarheid van geneesmiddelen voor alle Britten op het oog. Het belonen van de artsen is een middel, maar geen doel op zich", stelt Joris Van Assche van FeBelGen. Gevolgen Hij waarschuwt ook voor de consequenties mocht dit verslag gevolgd worden. "Als het Hof van Justitie het verslag van de advocaat-generaal integraal zou volgen, dan moeten we ons vragen stellen bij de houdbaarheid van onderdelen van het nieuwe remuneratiesysteem voor apothekers. Zo krijgen apothekers 80 procent terug van de bijkomende besparingen bij het afleveren van het goedkoopste geneesmiddel bij VOS, binnen bepaalde therapeutische klassen weliswaar."