...

Het Koninklijk Besluit dateert al van 24 september 2012, maar is pas nu van kracht. Een apotheker-titularis die de individuele medicatievoorbereiding wil uitvoeren, moet het FAGG daarvan op de hoogte stellen en een speciaal daartoe bestemd formulier invullen. Het standaardformulier kan manueel worden ingevuld door het eerst af te drukken of online worden ingevuld waarna wel een print moet worden gemaakt. Als de IMV geautomatiseerd is, dan mag de technische acte uitbesteed worden. Elke afgeleverde IMV-verpakking moet een aantal vermeldingen verplicht meedelen: de naam en de voornaam van de patiënt, zijn identificatienummer van de sociale zekerheid (of een ander ID-nummer als hij dat eerste niet heeft), dag en uur van toediening van die IMV-verpakking, de naam, sterkte en aantal eenheden van het geneesmiddel, de naam van de afleverende apotheker en de naam van de voorschrijvende arts. Ook het lotnummer of het nummer van de IMV-productiereeks moet vermeld worden. Bij voedingssupplementen moet de productnaam en de vermelding 'voedingssupplement' op de verpakking staan. Een apotheker die stopt met de individuele medicatieverdeling moet dat ook aan het FAGG schriftelijk laten weten. www.fagg.be