...

De weliswaar Franse onderzoekers hebben de gegevens doorgenomen van de 'US Nurses Health Study II', een prospectief cohortonderzoek dat in 1989 werd gestart. Ze hebben daarbij vooral gekeken naar de 55.185 verpleegkundigen, die in 2009 in dienst waren zonder notie van COPD. Ze hebben die verpleegkundigen gedurende gemiddeld acht jaar gevolgd. Tijdens die periode werd bij 663 deelnemers een diagnose van COPD gesteld. Dr Orianne Dumas Verpleegkundigen die minstens één keer per week contact hadden met ontsmettingsmiddelen om vloeren te reinigen, bleken 22% meer kans te lopen om COPD te krijgen dan hun collega's die niet in contact kwamen met dergelijke producten (significant verschil). Ook was er een duidelijk verband tussen een hoger risico op COPD en contact met specifieke ontsmettingsmiddelen die worden gebruikt om chirurgische instrumenten en medisch materiaal te reinigen, maar het verschil was niet significant. Bepaalde chemische stoffen blijken nog agressiever te zijn voor het ademhalingsapparaat. We denken daarbij vooral aan glutaraldehyde (krachtig ontsmettingsmiddel voor medische instrumenten), alcohol, zuurstofwater, bleekwater en vooral quaternair ammonium (ontsmettingsmiddel voor vloeren en meubelen). Die verhogen het risico op COPD met 24 tot 32%. We moeten rekening houden met die gegevens om minder schadelijke oplossingen te vinden. Bijna 40% van de verpleegkundigen in de studie had immers wekelijks contact met ontsmettingsmiddelen voor vloeren en 20% met ontsmettingsmiddelen voor medische instrumenten.Dit is helemaal geen anekdotische studie. Ze vestigt de aandacht op het verband tussen COPD en frequent contact met krachtige, agressieve ontsmettingsmiddelen, een verband dat tot nog toe sterk werd onderschat, hoewel meerdere studies al de aandacht hebben gevestigd op het verband met astma.Ref.: Dumas O. et al. OA1774, ERS 2017, Milaan.