...

Net nu de beleidsmakers in alle hoeken en kieren euro's moeten vinden om de begroting rond te krijgen, komt Itinera op de proppen met serieuze besparingen die ook op lange termijn een effect moeten resulteren. Itinera verwijt immers de overheid dat ze te veel op korte termijnbesparingen inzet en te weinig aan lange termijndenken doet. Maar daar zijn ook structurele maatregelen voor nodig. Een greep uit de voorstellen die Itinera formuleert: Hervorming van de financiering De financiering van de zorg moet worden hervormd. Zo moeten de honoraria en het ziekenhuisbudget voor zorg herberekend worden op basis van de reële kosten. Daarbij moet een verschuiving gebeuren naar een groter deel kwaliteitsgestuurde en forfaitaire betaling. Hervorming van de zorg Richt de zorg anders in, creëer gespecialiseerde referentiecentra, gestroomlijnde netwerkvorming en taakafspraken rond eerstelijnszorg. Ga van rigide diploma- beleid naar dynamisch competentiebeleid. Zorg voor taakverschuiving tussen beroepen. Lagere administratieve belasting Eén gedeeld uniform elektronisch dossier zorgt voor tot 25 procent besparing op alle zorguitgaven. Het online beheer van dat dossier ligt bij de patiënt en de huisarts, maar alle zorgorganisaties en verstrekkers hebben er toegang toe. Door administratieve vereenvoudiging zou er trouwens op korte termijn maar liefst 90 miljoen euro kunnen worden bespaard. Focus op kwaliteit Kwaliteit van zorg moet het centraal element zijn om nog doeltreffender te zijn. Teamwerking, procesoptimalisatie en lerende netwerken moeten gestimuleerd worden. Om doeltreffender te werken moeten we effectiever en veiliger werken. Innovatie Technologie en innovatie zijn nodig maar ook in de zorg moet een objectieve waarde voor het geld worden gevraagd met gegarandeerde resultaten, postpatentconcurrentie die aangemoedigd wordt en oudere technologieën die geschrapt worden. Ideeën uit de sector zelf kunnen op korte termijn 50 miljoen besparen. Responsabilisering van de patiënt De patiënt is medeverantwoordelijk voor zijn zorguitgaven. Hervorm de remgelden in functie van al dan niet gepaste zorg, zeker ook bij spoedgevallen. Alleen dat zou, volgens Itinera, al zorgen voor 50 miljoen besparing. Gepaste preventie Investeer in preventieve maatregelen die hun doeltreffendheid hebben bewezen. Zo zou 30 euro investering in valpreventie bij ouderen tot 300 euro per persoon uitbesparen. Voer een antifraudebeleid De zorg is een zeer dankbaar oogstveld voor fraudeurs. Zet daarom actief in op opsporing en reductie van zorgfraude, zowel door patiënten als door verstrekkers, zorgorganisaties, ziekenfondsen als verzekeraars. Elke investering brengt acht keer meer op.www.itinerainstitute.org.