...

Twee jaar geleden werd een enquête gehouden bij de bewoners met de vraag welke richting zij met hun dorp uit willen gaan. Bredere voetpaden, meer bankjes, wat extra groen... Dat waren de basisvereisten.Maar architect Ian Leonnard, zelf architect bij Ark, een architectenbureau in het centrum van Itterbeek, zag het groter. Samen met zijn bureau wilde hij wel een plan maken voor een nieuwe, groene dorpskern. Daaruit kwam een prachtig plan. Ambitieus en gedurfd en met veel, heel veel groen.Een van de mensen die zich het meest tegen de plannen kant, is de dorpsapotheker. Het verkeersvrij maken van de dorpskern betekent ook het schrappen van parkeerplaatsen. De gemakkelijke toegankelijkheid naar de apotheek is daarmee voltooid verleden tijd. De apotheker is alvast een tegenpetitie gestart.Het dorpscomité sust nu. Zij zegt dat de plannen niet definitief zijn en veel aanpassingen nog mogelijk zijn.