...

Jessa Ziekenhuis wil zich in de toekomst ook profileren als een geaccrediteerd referentieziekenhuis. Nu is het ziekenhuis verspreid over verschillende, verouderde campussen. Nu is beslist dat de nieuwbouw, die de campussen op één terrein moet verenigen, in Hasselt komt, op amper een boogscheut van de huidige Salvatorsite.Deze beslissing volgt jaren nadat de eerste denkpistes werden gelanceerd. Vorig jaar kwam alles in een stroomversnelling en afgelopen september bekeek het ziekenhuis met de stad Hasselt welke open gebieden beschikbaar en geschikt waren. Op de terreinen moet immers niet alleen een groot nieuw ziekenhuis komen, maar ook een parkeerterrein en nevenfuncties. Bijkomend was ook de vraag naar een goede en vlotte bereikbaarheid.Uiteindelijk konden twee sites de test doorstaan: de Salvator +-site en Pietelbeek Zuid (zie foto). Deze twee locaties grenzen aan elkaar aan weerzijden van de Luikersteenweg. Het nieuwe ziekenhuis zal deze twee sites omvatten en de gezamenlijke oppervlakte is groot genoeg voor een nieuw groot acuut ziekenhuis en andere zorggerelateerde functies. Zo denkt men aan een huisartsenwachtpost, een zorghotel, ouderenvoorzieningen, assistentiewoningen, opleidings- en onderzoeksfaciliteiten en spin-offs.Een studiebureau staat nu voor de opdracht na te gaan wat de beste inplanting is: zo kan het ziekenhuis ofwel op één site, of verdeeld over beide sites ingeplant worden. Tegen eind maart 2017 zou dat onderzoek rond moeten zijn, maar het studiebureau is nog niet aangesteld. Een ding is zeker: bij de nieuwbouw moet rekening worden gehouden met de tendensen in de gezondheidszorg: kortere ligduur, meer telegeneeskunde, meer ambulante verzorging, minder hospitalisaties maar de nadruk op dagziekenhuis."Het Jessa Ziekenhuis heeft de ambitie als referentieziekenhuis te fungeren in een netwerk met de omliggende ziekenhuizen in Zuid-West Limburg, waarbij we meer en meer zullen samenwerken op vlak van zorg en ondersteunende diensten", zegt algemeen directeur dr. Yves Breysem. "Dit strookt met de beleidsvisie van ministers De Block en Vandeurzen. De nieuwbouw zal dan ook zeer flexibel moeten gebouwd worden zodat ruimtes eenvoudig om te vormen zijn voor andere doeleinden of uitbreidingen steeds mogelijk zijn."Burgemeester Nadja Vananroye heeft het traject nauw opgevolgd, eerst als voorzitter van het Ziekenhuis, nu als burgemeester. "Als hoofdplaats van Limburg spelen we ook in het domein van zorg een sleutelrol. Om niet enkel de vele uitdagingen op vlak van zorg maar ook de financiële uitdagingen het hoofd te bieden is een aantrekkelijk ziekenhuis cruciaal. Een goed bereikbaar ziekenhuis met een flexibele indeling zijn voor mij de randvoorwaarden en die gaan we nu vervullen."Op dit moment werken in het Jessa Ziekenhuis 3.500 medewerkers en artsen en komen er 2.750 patiënten dagelijks over de vloer. De totale kostprijs wordt op ongeveer 400 miljoen euro geschat. Het nieuwe ziekenhuis moet tegen 2026 in gebruik genomen worden.