...

De Franse Orde is er niet meer gerust in. In 2010 is het aantal apothekers in ons buurland immers niet gestagneerd, maar de Orde is er zelfs geconfronteerd met een achteruitgang in zijn rangen. Frankrijk telt op dit moment 73 apothekers minder dan in 2009. Niet dat het meteen desastreus is, maar het stemt toch tot nadenken. Verleiden De overheid heeft al een inspanning gedaan, jaren geleden. In 2004 werd de numerus clausus immers lichtjes opgetrokken om het vertrek van apothekers die met pensioen gingen te compenseren. De overheid is ook gestart met een aantal promocampagnes om jonge mensen te verleiden om te kiezen voor dit beroep, maar die campagnes hebben tot nog toe niet echt vrucht afgeworpen. Voor de Orde der Apothekers blijft het gitzwarte punt de steile achteruitgang van het aantal nieuwe leden. Jonge mensen die een apothekersdiploma op zak hebben, kiezen niet langer automatisch voor het apothekersvak in een officina.