...

Wij merken het zelf steeds meer en meer", zegt ook Marc-Henri Cornely van Ophaco. "Jongere werknemers hebben een precies idee van wat ze willen, niet willen en hun idee over een extralegaal voordeel komt niet overeen met wat wij, de oudere generatie, als voordeel zien. Zo is er binnen het model van de Ophaco-apotheken een groepsverzekering voorzien. Ik heb die al 35 jaar en aan het einde van de rit zal ik daar een behoorlijke spaarpot aan overhouden. Maar dat interesseert de jonge generatie niet." Korte termijn Cornely ziet op het terrein hoe de jonge apothekers niet op lange termijn, maar op korte termijn gaan denken. "Ze vinden het onmiddellijke zakgeld erg belangrijk. Pensioen en groepsverzekering zijn te veraf en te abstract. Voor hen heeft de wagen nu de waarde van een groepsverzekering. We zien trouwens hetzelfde met het sociaal statuut dat het Riziv aanbiedt. Ze hebben daar steeds minder interesse in." Visie Jonge apothekers hebben een andere visie. "Een tijd geleden was ik bij een sollicitatiegesprek van een jonge apotheker op zoek naar zijn eerste job. Hij zei onomwonden dat hij er zelfs niet aan dacht om een op de twee zaterdagen te werken. Er is veel vraag naar apothekers en dat vertaalt zich in een opbod. Pas afgestudeerden kunnen nu vacatures gaan vergelijken. 35 jaar geleden bestond dat niet. Jongeren die net afgestudeerd zijn, hechten meer waarde aan quality of life, misschien ook omdat zoveel vrouwen voor het apothekersberoep kiezen. Wij zullen daar meer op moeten inspelen: meer deeltijdse banen aanbieden. Maar er zijn al zo weinig apothekers en vandaag de dag werkt 60 procent van de apothekers in loondienst. Het is dus een uitdaging voor de toekomst. Een uitdaging die we alleen op Europees niveau kunnen aanpakken."