...

De kwaliteitsprijs legt de aandacht op ziekenhuizen die opvallende inspanningen leveren voor een duurzaam kwaliteitsbeleid. Voorbeelden uit het verleden waren projecten rond een nieuw voorschriftsysteem en zwangerschapsdiabetes. Maar de prijs wil vooral breed gaan, dus ook ziekenhuisapotheken kunnen met eigen initiatieven medingen naar deze kwaliteitsprijs.Omdat alle aspecten belangrijk zijn, is gezocht naar een jury dat de gezondheidszorg in brede zin overkoepelt. De leden ervan komen dan ook uit de medische sector, de academische wereld, het bedrijfsleven en de overheid. Erik Demeulemeester (hoogleraar, faculteit economie en bedrijfswetenschap, KU Leuven), Francis Colardyn (emeritus hoogleraar, faculteit geneeskunde, UZ Gent), Christiaen Decorster (Directeur-Generaal FOD Volksgezondheid), Annick Van Overstraeten (Gedelegeerd Bestuurder Lunch Garden), Jo De Cock (Administrateur-Generaal Riziv) en Greet Keppens (Vice President Global Customer Services, Barco) zullen de projecten op een aantal criteria evalueren. Ook een afgevaardigde van het kabinet van Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zal deel uitmaken van de jury.Op 12 december valt het verdict. Wie nog wil inschrijven, vindt alle informatie hier.