...

De studie waarop de conclusie gebaseerd is - de Framinghamstudie - startte al in 1948 met de recrutering van honderden deelnemers, die nu allemaal ouder dan 65 jaar zijn. Om de 2 tot 4 jaar zijn de deelnemers al die tijd aan een volledig klinisch en biologisch onderzoek onderworpen. De Framinghamstudie is een van de meest uitgebreide en volledige onderzoeken naar cardiovasculaire risicofactoren die ooit is uitgevoerd.