...

De graad van welzijn, angst, depressie en sociaal functioneren werd bij al deze vrijwilligers gemeten aan de hand van vragenlijsten. Daarnaast werden er voor en na een zangsessie van 70 minuten speekselstalen hen afgenomen.Resultaat: zingen gaat gepaard met een beter humeur en een groter fysiek welbevinden, een significante daling van het cortisolgehalte - dus van stress - en een stijging van de cytokines, de immunitaire en inflammatoire eiwitten die het organisme helpen de ziekte te bestrijden.Dit resultaat wint nog aan belang omdat veel mensen die met kanker te maken krijgen, last hebben van psychologische problemen zoals stress, angst of depressie. Die kunnen het immuunsysteem onderdrukken, precies op een ogenblik dat ze dit het hardste nodig hebben. Dat tegengaan door te zingen zou dus de behandeling van de patiënten sterk ten goede komen. ECancer Medical Science, 5 april 2016, DOI: 10.3332/ecancer.2016.631