...

De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (kortweg CTG) is de commissie die als adviserend orgaan optreedt voor de Minister voor Sociale Zaken met betrekking tot de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten. Het betreft de hernieuwing van het mandaat van mevr. Katelijne De Nys als voorzitster voor een termijn van zes jaar vanaf 1 april 2016 (met terugwerkende kracht dus).