...

Het doel van het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie) is het bevorderen van het goed gebruik van geneesmiddelen in de klinische praktijk dankzij de continue vorming en voorlichting van de Belgische gezondheidswerkers in het domein van de farmacotherapie. Daartoe verstrekt het BCFI onafhankelijke, objectieve, op evidentie gebaseerde informatie omtrent geneesmiddelen. Meer informatie hieromtrent kan gevonden worden op: www.bcfi.beHet BCFI is benieuwd naar de bekendheid, het gebruik en tevredenheid van de diensten. Tegelijk willen ze van de gelegenheid gebruik maken om te polsen naar uw noden en wensen. Hiertoe willen ze graag input verzamelen bij zowel gebruikers als niet-gebruikers van de diensten van het BCFI. Zo kunnen ze te weten komen hoe we hun dienstverlening kunnen verbeteren en uitbreiden. U kan in het begin van de vragenlijst kiezen tussen een korte versie en een meer uitgebreide versie waarbij dieper op een aantal aspecten wordt ingegaan. De invultijd van de korte versie bedraagt naar schatting 10 minuten en de meer uitgebreide versie bedraagt naar schatting 15 minuten. U kunt met de vragenlijst starten door op de volgende link te klikken:https://www.surveygizmo.com/s3/4725407/6706fb0eac98