...

De middelen die Kimber door oma kreeg toegediend, zijn in de VS gewoon in de winkelrekken te krijgen. In de bijsluiter staat er wel een aangepaste posologie voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Iets waar oma zich niet aan had gehouden. Kimber kreeg pijnlijke krampen in haar benen die overgingen in spasmen en het meisje stierf in het ziekenhuis. In haar bloed vond de lijkschouwer 96 ng/ml dextromethorfan en 490 ng/ml cetirizine. De toegelaten dosis bij een volwassene is 40 ng/ml dextromethorfan en max 352 ng/ml cetirizine. Het voorval zet ook de Amerikanen aan het denken. Het Amerikaanse FDA overweegt nu om de middelen niet langer als vrij toegankelijke, overal verkrijgbare OTC in de rekken te laten zetten. Bachi De link leggen tussen dit voorval en de hele discussie die er rond antitussiva in ons land aan de gang is, ligt voor de hand. "Al kunnen we niet eens echt vergelijken", zegt Hilde Dejong van Bachi, de belangenvereniging van OTC-bedrijven. "Bij correct gebruik is er trouwens geen directe interactie te verwachten tussen beide geneesmiddelen. Dat heeft onderzoek uitgewezen. In België treffen we deze combinatie trouwens ook niet aan in hoestmiddelen. Cetirizine is in ons land op voorschrift. Het moet duidelijk zijn dat bij dat kind zowel dextromethorfan als cetirizine in een veel te hoge dosering - vier keer te hoog voor dextromethorfan en twee keer te hoog voor cetirizine - in het bloed aanwezig waren. Beide middelen hebben centrale nevenwerkingen bij overdosering en waarschijnlijk hebben die elkaar in dit geval versterkt. We weten bovendien ook niet welke andere producten nog in de hoestdrank aanwezig waren. Mogelijk zaten er nog andere substanties zoals pseudoefedrine, difenhydramine of paracetamol in de siroop, iets wat in ons land niet verkrijgbaar is." Conclusies Bachi wil er ook conclusies uit trekken. "Dit kind heeft vermoedelijk een siroop voor volwassenen gekregen. Waaruit nog maar eens blijkt dat er wel degelijk gevaar voor overdosering is, wanneer er geen kinderdoseringen meer vermeld staan op bijsluiters en verpakkingen van antitussiva, zoals de regelgeving nu voorschrijft als antitussiva onder 12 jaar gecontra-indiceerd zijn." Maar waar Bachi vooral de nadruk op legt, is het essentiële verschil tussen België en de VS. "België kent een veel veiliger distributienetwerk waarbij de goed gecontroleerde aflevering van medicatie uitsluitend door apothekers gebeurt. Het FAGG legt bovendien degelijke veiligheidsnormen op aan de industrie en er is een adequate farmacovigilantie vanuit de farmaceutische industrie zelf. Voor Bachi is de enige juiste aanpak het promoten van goed gebruik van het geneesmiddel: degelijke, duidelijke informatie over hoe het geneesmiddel moet gebruikt worden en de patiënt de nodige middelen aanreiken voor een juiste dosering, zoals bijvoorbeeld gepaste maatlepels. De recente maatregelen die het FAGG heeft opgelegd zijn een stap in de verkeerde richting. Door hoestsiropen te verbieden voor kinderen onder de zes jaar, en dus ook de kinderdosering uit de bijsluiter te halen evenals de gepaste maatlepels, vergroot het gevaar voor problemen in plaats van deze te verminderen." u