...

De rol van apothekers in de eerstelijnsvaccinatie wordt wereldwijd steeds meer erkend. Als pleitbezorgers, opvoeders en bekwame verstrekkers van vaccins zijn zij belangrijke actoren bij de bevordering en ondersteuning van de invoering van en het toezicht op vaccinatie. Een van hun missies is het vergroten van het bewustzijn van de voordelen van vaccins en daardoor de vaccinatiegraad te verbeteren.Opleiding om deze rol uit te oefenen is dan ook van essentieel belang. De FIP publiceerde onlangs 'The FIP vaccination reference guide - Knowledge and skills to support professional development and inform pharmacy education in vaccination'. Het handboek bestaat uit twee delen: het beschrijft de kennis en vaardigheden die studenten tijdens hun opleiding farmacie moeten verwerven om na hun afstuderen klaar te zijn om vaccinatiediensten te verlenen, en de kennis en vaardigheden die apothekers door navorming moeten verwerven.De gids gaat in op de sensibilisering over de voordelen van vaccins, de aanschaf van vaccins, het voorschrijven, toedienen en controleren van vaccins, vaccinbeleid, regelgeving en richtlijnen, multidisciplinaire patiëntgerichte zorg en ethische praktijken.Het hoofdstuk over de navorming moet een referentiekader bieden voor de competenties die apothekers geacht worden te verwerven en te onderhouden om hun rol bij vaccinatie effectief te kunnen vervullen. Het schetst de kennis die apothekers op dat gebied nodig hebben en de bijbehorende vaardigheden, op basis van bestaande FIP-bronnen, internationale richtlijnen en het advies van experts. Het gaat concreet over de interventies en taken van apothekers, van bewustmaking tot gezondheidsbevordering, toediening van vaccins en toezicht op ongewenste voorvallen.Deze naslaggids over vaccinatie is bedoeld als hulpmiddel voor actieve apothekers, verstrekkers van navorming, opleiders en trainers.