...

Samen met een hele reeks partners lanceerde Zorgnet-Icuro het platform www.dezorgsamen.be. Het platform beoogt zorgverleners psychosociaal te ondersteunen tijdens en na de Coronacrisis. Dus niet één week, niet twee weken maar nog vele weken. Samen de 'zorg organiseren' is de grote uitdaging. De druk op de gezondheidszorg zal immers nog maanden aanhouden. 'Zorgen voor de zorgende' is dus absoluut noodzakelijk.Het eerste weekend van april werd de "ZorgSamen Barometer" gelanceerd, een peiling naar het psychisch welzijn. Bijna 3.000 zorgverleners, waarvan 195 apothekers en technisch farmaceutisch assistenten, namen hieraan deel.Op vraag van de Apotheker maakte het team van prof. Kris Vanhaecht (LIGB, KU Leuven) een deelanalyse specifiek over apothekers en technisch farmaceutisch assistenten. En waar onder normale omstandigheden respectievelijk 25%, 24% en 24% van de apothekers symptomen ervaren zoals 'onder druk staan', 'zich vermoeid voelen' en 'hyperalert' zijn, stegen de percentages respectievelijk naar 69%, 57% en 59%.Daarnaast rapporteert 9% en 6% van de apothekers en technisch farmaceutisch assistenten in meer routinematige tijden 'flashbacks' en concentratiestoornissen. Tijdens deze Covid-19-crisis loopt dat op tot respectievelijk 29 en 19% van de apothekers. Meer dan een kwart is nu 'angstig' (27%) terwijl dat gewoonlijk amper 6% is.Ook op professioneel vlak is dit een moeilijke periode. In normale omstandigheden twijfelt 14% van de apothekers aan zijn kennis en kunde, 4% denkt er vaak aan om te stoppen. In de huidige Covid-19-era lopen die percentages op tot 20% en 14%.Uiteraard is het te vroeg om op basis van deze cijfers grote conclusies te trekken. Wel tekenen zich duidelijke tendensen af. Bij de apothekers gaan de cijfers dezelfde richting uit als bij andere beroepsgroepen. Er zijn dus redenen om een aantal apothekers beter op te volgen. A fortiori geldt dat voor de persoonlijke symptomen rond druk, vermoeidheid en hyperalertheid. Het verontrust Hilde Deneyer, algemeen directeur van het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN), één van de partners in dit project."Voor het eerst geven apothekers aan echt onder mentale en fysieke druk te staan," aldus Deneyer. "Dit verdient onze aandacht. De lokale beroepsverenigingen gaan aan de slag met deze bevindingen en proberen alvast in eerste instantie via telefonische contacten de apothekers te ondersteunen."Professor Vanhaecht benadrukt dat op de website de nodige informatie komt die ook voor apothekers toepasbaar is. "De komende weken bieden we een aantal webinars aan over thema's zoals slaapstoornissen, angst en hyperalertheid," aldus nog Vanhaecht.Op 2 mei wordt de barometer opnieuw afgenomen.