...

Om na te gaan hoe zowel apothekers als artsen hun taak invullen, organiseert 'de Apotheker' samen met 'Artsenkrant' een enquête bij zowel apothekers als huisartsen. Een groot deel van de vragen is dan ook gelijklopend, een aantal vragen gaan specifiek over de eigen beroepsgroep. De enquête loopt nu twee weken en de formulieren stromen binnen. Alleen... veel meer artsen dan apothekers hebben tot nog toe de enquête ingevuld. Om een representatieve staal te krijgen, nodigen wij vooral de apothekers uit om alsnog de enquête in te vullen.Neem deel en kijk hoe uw visie gelijkloopt of verschilt met uw collega's en met de huisartsen. Zoals altijd wil 'de Apotheker' uw inspanning graag honoreren. Er zijn dan ook mooie prijzen te winnen!