...

De richtlijnen voor de behandeling van luizen waren tot nog toe zeer duidelijk en even omslachtig. Naast de behandeling van het kind en zijn haren (en eventueel alle andere kinderen in het gezin), werd ook aangeraden om beddengoed, knuffels en kleren via een langdurig wasprogramma op minimum 60° te 'ontluizen'. Niet bewezen effectief Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft dat advies nu aangepast. Hoofdluis bestrijd je vooral door goed te kammen. Omgevingsmaatregelen - zoals het wassen van knuffels of beddengoed - zijn overbodig. Onderzoek heeft onvoldoende bewijs geleverd dat dergelijke maatregelen ook werkelijk effectief zijn. Luizen worden vooral via het contact tussen haren uitgewisseld en de verspreiding via elementen in de omgeving is niet bewezen. Kammen Kammen, kammen en nog eens kammen, eventueel in combinatie met een middel tegen hoofdluis. Dat is het advies dat overblijft. Het Rijksinstituut raadt daarbij aan om zoveel mogelijk antihoofd- luismiddelen op basis van dimeticon te gebruiken omdat de werkzaamheid van die middelen onomstreden is en er geen resistentie ontstaat.