...

Vooral de eerste maanden na de transplantatie zijn cruciaal. Dat is ook geen toeval . De lever heeft immers een belangrijke rol bij de botombouw omdat ze vitamine D en meerdere hormonen omzet in een actieve vorm. De lever functioneert ook als filter voor toxische stoffen. Onderzoekster Krol bestudeerde de gegevens van levertransplantpatiënten over een periode van tien jaar. Daarbij werd de skelettoestand onder de loep genomen, negen maanden voor transplantatie en de jaren erna. Bij leverpatiënten is het skelet al ernstig verzwakt voor de transplantatie, net door die slechte werking van de lever. Maar ondanks de nieuwe lever, kon Krol uitzoeken, verzwakt het skelet de eerste maanden na de transplantatie nog altijd verder. Dat komt door de middelen tegen afstoting die de patiënten dan nog nemen. Krol vindt dan ook dat standaard pre- en posttransplantatie botversterkende middelen, zoals bisfosfonaten, zouden moeten gegeven worden.