...

In Frankrijk herkennen ze de affiches met de ogen dicht. Acteur Richard Berry lacht zijn stralend witte tanden bloot terwijl hij stelt dat hij door zijn apotheek Giphar zijn gezondheid perfect kan opvolgen. Met deze nieuwe publiciteit wil Giphar er vooral de nadruk op leggen dat de therapeutische opvolging in de officina prioritair is en tegelijkertijd herneemt het de vraag om een advieshonorarium. Wettelijk Het is geen nieuw idee. De eerste aanzet werd in 2009 in het Riolirapport gegeven. Minister van Volksgezondheid Roselyne Bachelot pleitte daarin voor een nauwkeurige opvolging door apothekers van patiënten met diabetes of astma. Hetzelfde rapport maakte gewag van het feit dat een derde van de Franse officina's in staat van 'overleven' is. De lancering van de generieken en de opgang van de parafarmacie in de grootwarenhuizen waren daar mee de oorzaak van. Er moesten manieren worden gevonden om het beroep beter te valoriseren. Deze ministeriële belofte werd opnieuw geformuleerd in de Wet rond de Ziekenhuizen, Patiënten, Gezondheid en Omgeving (HPST). Daarin stipuleert artikel 38 dat de apothekers zich in de positie bevinden om rechtmatig advies te verlenen en prestaties te leveren die de verbetering of het onderhoud van de gezondheid van de burger op het oog hebben. Dat idee van een honorarium heeft Giphar nu opnieuw op tafel gelegd, maar de oplossing is niet meteen voor morgen. In het huidige gespannen klimaat (met nog een nationale staking op 11 maart) hebben de huisartsen luid geprotesteerd tegen dit idee. Voor hen kan er geen sprake van zijn dat de apotheker bepaalde tests in zijn officina zou uitvoeren en zijn taak zo zou uitbreiden ten koste van de artsen. En natuurlijk stelt zich ook de vraag wie zal opdraaien voor dat honorarium. Mutualiteiten, verzekeraars, volksgezondheid of de patiënt? Het zal dus ongetwijfeld nog een paar seizoenen duren vooraleer dit idee concreet wordt. u