Apothekers staan reeds van in het begin van deze crisis in de frontlinie, luidt het. Net zoals in een normale situatie zetten ze zich dagelijks in voor het afleveren van geneesmiddelen, het geven van advies en de continuïteit van de farmaceutische zorg. Toch zijn de omstandigheden nu een pak lastiger.

Achter de toog

Dat erkent ook Hilde Deneyer, directeur van het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN): "Net zoals andere zorgverleners komen apothekers in direct contact met patiënten. Op die manier lopen ze risico en worden ze elke dag blootgesteld aan mogelijke besmetting door de bezoekers in de apotheek. Dit aantal bezoekers lag de voorbije periode hoger dan normaal. Apothekers zijn zich ervan bewust dat zij zelf ook het virus kunnen overdragen aan hun patiënten."

VAN riep daarom de apothekers op om 'achter hun toog' te blijven en afstand te houden. Veel apotheken namen maatregelen om zichzelf en hun patiënten te beschermen. Zo plaatsten ze plexiglazen schermen op de toonbank en reinigen ze de oppervlakken, toonbanken en schermen in de apotheek regelmatig.

Medicatie aan huis

Samen met de andere apothekersverenigingen vroeg VAN dat besmette mensen of mensen met symptomen niet zelf naar de apotheek zouden komen. Zij worden nog steeds gevraagd telefonisch contact op te nemen met hun apotheker om te bekijken hoe ze hun geneesmiddelen kunnen bekomen en hoe de apotheker de farmaceutische zorg kan blijven verstrekken.

"Apothekers beseffen dat artsen en ziekenhuizen momenteel overbelast zijn of dreigen te worden. Ze denken mee na over hoe ze kunnen bijdragen om de continuïteit van de zorg te verzekeren, en ervoor te zorgen dat patiënten op de meest veilige manier aan hun geneesmiddelen raken", zegt Hilde Deneyer. "Apotheken organiseren zich eveneens om op een veilige manier medicatie aan huis te brengen."

Schakelzorgcentra

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid plant de oprichting van regionale schakelzorgcentra, waar besmette personen of personen met vermoeden van besmetting tijdelijk terecht kunnen. Op die manier daalt de druk op de ziekenhuizen en blijft de capaciteit van hun bedden gegarandeerd voor de meest acute zorg. Vanuit deze centra worden er ook initiatieven opgestart om patiënten in de thuissituatie te kunnen verzorgen.

"De apothekers staan klaar om deze initiatieven te ondersteunen, want ook in deze centra en thuis hebben patiënten nood aan hun medicatie", aldus Dirk Vos, voorzitter van VAN. "De zorg voor de patiënt is de hoofdtaak van een apotheker, en we willen deze taak ook in deze crisistijd invullen op de best mogelijke manier. De 2600 Vlaamse lokale apotheken staan klaar om te leveren aan het schakelzorgcentrum of bij de mensen thuis. Uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen wat betreft hygiëne."

VAN benadrukt dat in deze crisistijd het reguliere circuit voor de aflevering van geneesmiddelen beschikbaar blijft. "Het is voor patiënten een geruststelling dat ze kunnen blijven vertrouwen op hun apotheker", volgens Dirk Vos. "In deze snel wisselende situaties blijft de lokale apotheker het aangewezen kanaal voor medicatiebeleid en levering van geneesmiddelen."

Apothekers staan reeds van in het begin van deze crisis in de frontlinie, luidt het. Net zoals in een normale situatie zetten ze zich dagelijks in voor het afleveren van geneesmiddelen, het geven van advies en de continuïteit van de farmaceutische zorg. Toch zijn de omstandigheden nu een pak lastiger. Achter de toogDat erkent ook Hilde Deneyer, directeur van het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN): "Net zoals andere zorgverleners komen apothekers in direct contact met patiënten. Op die manier lopen ze risico en worden ze elke dag blootgesteld aan mogelijke besmetting door de bezoekers in de apotheek. Dit aantal bezoekers lag de voorbije periode hoger dan normaal. Apothekers zijn zich ervan bewust dat zij zelf ook het virus kunnen overdragen aan hun patiënten."VAN riep daarom de apothekers op om 'achter hun toog' te blijven en afstand te houden. Veel apotheken namen maatregelen om zichzelf en hun patiënten te beschermen. Zo plaatsten ze plexiglazen schermen op de toonbank en reinigen ze de oppervlakken, toonbanken en schermen in de apotheek regelmatig. Medicatie aan huisSamen met de andere apothekersverenigingen vroeg VAN dat besmette mensen of mensen met symptomen niet zelf naar de apotheek zouden komen. Zij worden nog steeds gevraagd telefonisch contact op te nemen met hun apotheker om te bekijken hoe ze hun geneesmiddelen kunnen bekomen en hoe de apotheker de farmaceutische zorg kan blijven verstrekken. "Apothekers beseffen dat artsen en ziekenhuizen momenteel overbelast zijn of dreigen te worden. Ze denken mee na over hoe ze kunnen bijdragen om de continuïteit van de zorg te verzekeren, en ervoor te zorgen dat patiënten op de meest veilige manier aan hun geneesmiddelen raken", zegt Hilde Deneyer. "Apotheken organiseren zich eveneens om op een veilige manier medicatie aan huis te brengen." SchakelzorgcentraHet Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid plant de oprichting van regionale schakelzorgcentra, waar besmette personen of personen met vermoeden van besmetting tijdelijk terecht kunnen. Op die manier daalt de druk op de ziekenhuizen en blijft de capaciteit van hun bedden gegarandeerd voor de meest acute zorg. Vanuit deze centra worden er ook initiatieven opgestart om patiënten in de thuissituatie te kunnen verzorgen."De apothekers staan klaar om deze initiatieven te ondersteunen, want ook in deze centra en thuis hebben patiënten nood aan hun medicatie", aldus Dirk Vos, voorzitter van VAN. "De zorg voor de patiënt is de hoofdtaak van een apotheker, en we willen deze taak ook in deze crisistijd invullen op de best mogelijke manier. De 2600 Vlaamse lokale apotheken staan klaar om te leveren aan het schakelzorgcentrum of bij de mensen thuis. Uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen wat betreft hygiëne."VAN benadrukt dat in deze crisistijd het reguliere circuit voor de aflevering van geneesmiddelen beschikbaar blijft. "Het is voor patiënten een geruststelling dat ze kunnen blijven vertrouwen op hun apotheker", volgens Dirk Vos. "In deze snel wisselende situaties blijft de lokale apotheker het aangewezen kanaal voor medicatiebeleid en levering van geneesmiddelen."