...

De vergrijzing van onze maatschappij, de steeds hogere kosten voor geïndividualiseerde geneesmiddelen, de zorg om de chronisch zieken en de ontwikkeling van nieuwe therapieën kan niet meer gedragen worden door de oude structuren van de financiering van de gezondheidszorg. Meer en meer ziekenhuizen staan in de rode cijfers en geraken daar niet meer uit. Onze gezondheidszorg staat onder druk. Om de financiering van de gezondheidszorg en die van de ziekenhuizen duurzaam en zelf gezond te maken, moet er hervormd worden. Maggie De Block lanceert daarom een oproep om thema's in te dienen voor pilootprojecten in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en van het ziekenhuislandschap. Minister De Block: "We willen zoveel mogelijk ideeën van het terrein verzamelen voor we met concrete projecten starten." De thema's voor de pilootprojecten moeten beantwoorden aan bepaalde kenmerken en hebben als adagium de centrale positie van de patiënt. In een eerste fase willen minister De Block en haar team innovatieve ideeën over zorgorganisatie uittesten aan de hand van pilootprojecten, die via een aangepast model gefinancierd zullen worden. Na een evaluatie beslist de overheid of en welke projecten ze op ruimere schaal zal invoeren. Een van de projecten die zeker doorgang zal vinden, is een pilootproject rond veilig bevallen met een korter ziekenhuisverblijf. " Maar ik ben ervan overtuigd dat nog veel mensen op het terrein - dat mogen zeker ook patiënten zijn - vernieuwende ideeën hebben over zorgorganisatie", zegt minister De Block. "Dat kan gaan van chemobehandelingen thuis tot manieren om de financiering deels te laten afhangen van de geleverde kwaliteit. Of bijvoorbeeld een netwerk van ziekenhuizen en zorginstellingen die de transmurale zorg anders structureren."De thema's voor de pilootprojecten moeten stroken met een aantal doelstellingen. Bijvoorbeeld: het budget dat op dit moment aan de betrokken patiëntengroep wordt besteed, moet efficiënter ingezet worden; de kwaliteit van de zorg moet minstens gelijk blijven maar liefst verbeteren; en de kosten voor de patiënt mogen niet toenemen in vergelijking met de standaardzorg buiten het pilootproject.Daarnaast zijn er ook enkele kenmerken waaraan ze moeten beantwoorden. Bijvoorbeeld: de patiënt is nauw betrokken bij het behandeltraject; de voorgestelde project is vernieuwend omdat meerdere ziekenhuizen en/of zorgverleners en -instellingen samenwerken of omdat er een nieuw soort samenwerking tussen zorgverleners wordt voorgesteld. Bijvoorbeeld: samenwerking tussen artsen uit ziekenhuizen en thuisverpleegkundigen, tussen artsen van verschillende disciplines enz. het gaat om evidence-based patiëntenzorg. Behandelingen waarvoor geen wetenschappelijke basis bestaat, komen niet in aanmerking. het inzetten van ziekenhuiszorg wordt geoptimaliseerd: patiënten krijgen kwaliteitsvolle voor- en nazorg en hun verblijf in het ziekenhuis duurt niet langer dan nodig. de innovatieve organisatie leidt tot vereenvoudiging en efficiëntiewinst, onder andere via het gebruik van het elektronisch patiëntendossier.