...

Om alles rond te krijgen zal één legislatuur niet genoeg zijn. Maar die ene legislatuur wordt dan wel gevuld met concrete plannen die nu op de sporen worden gezet en die vanaf de volgende legislatuur op volle snelheid moeten kunnen toegepast worden. Er moet ingegrepen worden, en snel.Het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) mag meteen al op papier zetten hoe het zorglandschap er door de hervorming uit zal zien. Met ziekenhuizen die in netwerken georganiseerd worden, met proefprojecten die dit jaar al van start moeten gaan, die tegen 2017 geëvalueerd zullen worden en in 2018 ingevoerd. Dit jaar nog worden de geforfaitariseerde bedragen vastgelegd voor geneesmiddelen en daghospitalisatie. Maar ook dit jaar moeten er al pilootprojecten van start gaan om na te gaan hoe het ziekenhuisverblijf na een bevalling kan verkort worden en hoe patiënten ook thuis intraveneuze antibiotica kunnen krijgen en daarvoor niet langer op een ziekenhuisverblijf zijn aangewezen ... Chemotherapiebehandelingen moeten ook veel meer in de thuisomgeving kunnen gebeuren. De Block wil uitzoeken hoe dat kan geconcretiseerd worden, in samenspraak met de oncologische centra... En zo heeft Maggie De Block een zeer concreet en nauwgezet agenda voor de volgende vier jaar. En ze heeft één groot voordeel: aan deze planning is ruim overleg vooraf gegaan. Daardoor kan ze nu al rekenen op steun van de achterban. Iets waarvan ze heel goed beseft dat ze die, vooral bij zulk een grote hervormingen, heel hard nodig zal hebben.