...

Zes maanden nadat de Mediatoraffaire is ontploft, is Xavier Bertrand klaar om tijdens de zomermaanden zijn plannen voor een compleet nieuw gezondheidsbeleid op punt te stellen. Alle instellingen die betrokken zijn, hebben hun rapport ingediend. Het grote werk kan beginnen. Inspectie en senaat Het moet gedaan zijn met de warboel die er bestaat over ongewenste neveneffecten, vindt de algemene inspectie van sociale zaken (Igas). Er moet ook een betere controle op de labo's gebeuren, het aantal medisch artsenbezoekers moet drastisch naar omlaag en er moet een publieke instelling komen waar de burger objectieve informatie over geneesmiddelen kan bekomen. Niets spectaculair nieuws onder de zon. Het rapport dat door de senaat is opgemaakt, is daarentegen wel gedurfd en noemt man en paard. De farma wordt er hard in aangepakt. De minister had al de aanzet gegeven door te stellen dat de talrijke experts van het geneesmiddelenagentschap publiekelijk hun belangenconflicten moesten publiceren. De senaat gaat nog een hele stap verder. Alle linken met labo's en het agentschap moeten doorgeknipt worden. Een wolf hoort niet in een schapenstal. Nieuwe remuneratie? De Franse apothekers zaten vol ongeduld te wachten op de laatste rapporten rond de Mediatorzaak. Maar dat was niet het enige waar ze ongeduldig voor waren. Want op dit moment is het Igas immers ook een voorstel aan het uitwerken rond een nieuwe remuneratie van de apothekers. Het Igas is er alvast van overtuigd dat het systeem van remuneratie moet worden herzien en aangepast. De auteurs denken in de richting van een soort dispensatiehonorarium in plaats van de marges waarmee nu wordt gewerkt. Werken met een marge die variabel is en wordt aangevuld met een forfaitair gedeelte vindt ook geen genade. Het Igas voorziet wel een aantal apothekerstaken die in de toekomst op een vergoeding zullen kunnen rekenen. Daarbij is de opvolging van chronisch zieke patiënten, de vaccins en de thuisbezorging van geneesmiddelen. België als voorbeeld Een nieuw systeem dat eigenlijk in de richting gaat van het systeem dat nu al in België in voege is, is de verkoop van geneesmiddelen via internet. Maar ook het elektronisch voorschrift staat op het verlanglijstje. De inspectie dringt ook aan op een hergroepering van de apotheken. Een apotheker zou ook meerdere officina's mogen leiden. Om maar te zeggen dat het nog een hete zomer wordt...