...

Het medicatieschema is een hulpmiddel om het juiste gebruik van geneesmiddelen te bevorderen en moet worden gedeeld met de patiënt en de zorgverleners die een therapeutische relatie met de patiënt hebben. Om het te onderscheiden van plannen die door andere zorgverleners worden opgesteld en aangepast, wordt het plan dat door een referentieapotheker wordt opgesteld een "Farmaceutisch Medicatieplan" genoemd. De apotheker is de enige persoon is die het kan opstellen en andere zorgverleners kunnen het alleen raadplegen.Nu, dankzij FarmaFlux, wordt het ook digitaal. "De referentieapotheker uploadt het lokale medicatieschema vanuit zijn of haar officinale software naar de Pharmaceutical Care Data Hub (PCDH), de digitale kluis waar alle medicatieschema's worden verzameld en via verschillende portalen te raadplegen zijn. Deze ontwikkeling biedt de referentieapotheker de best mogelijke ondersteuning in zijn essentiële rol ten dienste van de patiënt", aldus de toelichtingsfiche opgesteld door het APB en Ophaco."Het multidisciplinaire 'gedeelde medicatieplan' is ook toegankelijk voor zorgverleners die een therapeutische relatie met de patiënt hebben, maar zij hebben verschillende toegangsrechten: alleen lezen, lezen en schrijven, enz. Dit schema zal dus minder stabiel zijn in de tijd en zal niet altijd door de referentieapotheker gevalideerde informatie bevatten. Natuurlijk is het de bedoeling dat het medicatieschema als basis dient voor het multidisciplinaire gedeelde medicatieplan," voegen ze eraan toe.Hoe kan het medicatieschema worden geraadpleegd? Via de gezondheidsportalen die aan de burgers worden aangeboden door de 4 eHealth-netwerken in België: RSB (Réseau Santé Bruxellois), RSW (Réseau Santé Wallon), CoZo (Collaboratief Zorgplatform) en VZN-KUL (Vlaams Ziekenhuisnetwerk).De referentieapotheker kan via deze portalen alle medicatieschema's raadplegen die hij of zij heeft geüpload naar het PCDH door in te loggen als 'zorgverlener'. Hij of zij kan ook een medicatieschema raadplegen dat is aangemaakt door een andere referentieapotheker, voor alle patiënten met wie hij of zij een therapeutische relatie heeft. Andere zorgverleners, zoals huisartsen of ziekenhuisapothekers, kunnen het medicatieschema ook raadplegen via deze portalen, of rechtstreeks via hun specifieke artsen- of ziekenhuissoftware," voegen ze eraan toe.