"Pharmacist's role in 'Medication without harm'" luidt de titel van het lijvige document.

Volgens de WHO "wordt één op de vier patiënten geschaad door de zorg die ze krijgen in de eerstelijn en de ambulante zorg. Bijwerkingen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de bezoeken aan de spoed en ziekenhuisopnames. De wereldwijde kosten in verband met medicatiefouten worden geschat op 42 miljard dollar per jaar. Het is dan ook geen verrassing dat patiëntveiligheid een wereldwijde noodsituatie is geworden en dat veel landen er een van hun gezondheidsprioriteiten van maken."

Patiëntveiligheid is natuurlijk multifactorieel. "Om zorgsystemen veiliger te maken, is het nodig om over te schakelen naar een samenwerking die een cultuur van veiligheid en efficiënt toekomstgericht risicobeheer bevordert. Een 'schuldcultuur' voorkomt noch vermindert schade, en draagt evenmin bij aan een positieve werkomgeving ", merkt de FIP op.

Apothekers spelen een centrale rol in deze problematiek en het FIP-rapport legt uit hoe zij patiëntveiligheid kunnen bevorderen op individueel, organisatorisch en politiek (lokaal, nationaal en internationaal) niveau. Het moedigt iedereen aan om maatregelen en initiatieven te nemen met het oog op veiligheid.

Dit rapport van meer dan 100 pagina's is zeer praktisch en vormt een leidraad bij de invoering van maatregelen (informatie, opstart van behandelingen, reconciliation, geneesmiddelenbewaking,...) waarvan is aangetoond dat ze bijwerkingen voorkomen en het risico op onnodige schade verkleinen. Diverse voorbeelden over de hele wereld illustreren dat. Voor Europa ligt de nadruk bijvoorbeeld op de strijd tegen polymedicatie.

"Pharmacist's role in 'Medication without harm'" luidt de titel van het lijvige document.Volgens de WHO "wordt één op de vier patiënten geschaad door de zorg die ze krijgen in de eerstelijn en de ambulante zorg. Bijwerkingen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de bezoeken aan de spoed en ziekenhuisopnames. De wereldwijde kosten in verband met medicatiefouten worden geschat op 42 miljard dollar per jaar. Het is dan ook geen verrassing dat patiëntveiligheid een wereldwijde noodsituatie is geworden en dat veel landen er een van hun gezondheidsprioriteiten van maken."Patiëntveiligheid is natuurlijk multifactorieel. "Om zorgsystemen veiliger te maken, is het nodig om over te schakelen naar een samenwerking die een cultuur van veiligheid en efficiënt toekomstgericht risicobeheer bevordert. Een 'schuldcultuur' voorkomt noch vermindert schade, en draagt evenmin bij aan een positieve werkomgeving ", merkt de FIP op.Apothekers spelen een centrale rol in deze problematiek en het FIP-rapport legt uit hoe zij patiëntveiligheid kunnen bevorderen op individueel, organisatorisch en politiek (lokaal, nationaal en internationaal) niveau. Het moedigt iedereen aan om maatregelen en initiatieven te nemen met het oog op veiligheid.Dit rapport van meer dan 100 pagina's is zeer praktisch en vormt een leidraad bij de invoering van maatregelen (informatie, opstart van behandelingen, reconciliation, geneesmiddelenbewaking,...) waarvan is aangetoond dat ze bijwerkingen voorkomen en het risico op onnodige schade verkleinen. Diverse voorbeelden over de hele wereld illustreren dat. Voor Europa ligt de nadruk bijvoorbeeld op de strijd tegen polymedicatie.