...

D'Haese maakte meteen de vergelijking met Nederland, waar men al langer medicijnautomaten heeft, maar die vergelijking gaat niet op, vindt de minister. In Nederland gaat het immers om gesloten kasten met een soort code die worden gebruikte om buiten de openingsuren van de apotheek bestelde geneesmiddelen af te halen. Over hoeveel automaten er nu in België al staan, wist de minister geen antwoord. "Heden is er geen wettelijke basis voor het gebruik van distributie automaten voor geneesmiddelen in apotheken in België', antwoordde ze. "Er is bovendien geen meldplicht voor de apotheker die een automaat wenst te plaatsen. Zodoende zijn wij niet op de hoogte van het aantal automaten die in België al in gebruik zijn." Het FAGG is wel duidelijk in zijn regelgeving: de Belgische geneesmiddelenwet voorziet dat elk geneesmiddel persoonlijk wordt afgeleverd in de apotheek aan de patiënt of zijn gemachtigde. In het geval van de automaat kan bezwaarlijk van een persoonlijke overhandiging gesproken worden. Het FAGG is dan ook van mening dat er geen noodzaak is tot het ter beschikking stellen van niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen via geneesmiddelenautomaten in België. Meer nog: het ter beschikking stellen van geneesmiddelen zonder advies van de apotheker, zonder enige beperking in hoeveelheid en zonder verplichte registratie van of controle op de leeftijd van de patiënt verhoogt het risico op overdreven gebruik ervan. Om maar te concluderen: geneesmiddelenautomaten kunnen in België niet. Hoe dan ook een vraag én dus ook een antwoord dat eigenlijk geen enkele betrekking had op de automaat in Sint-Agatha-Berchem want al van bij het begin had de apotheker daar duidelijk gemaakt dat er zich in de automaat geen geneesmiddelen (ook geen OTC-geneesmiddelen) zouden bevinden, maar alleen middelen waarvoor er eigenlijk geen apotheker nodig is, zoals fopspenen, incontinentiemateriaal en condooms...