...

Vorige week nog verzamelden meer dan 150 wetenschappers en artsen in Kopenhagen (Denemarken) voor een wetenschappelijke conferentie over de blootstelling aan ozon en huid- kanker. Gezondheid, klimaat en omgeving... ze spelen meer en meer op elkaar in. "Groot probleem met de huidkankers die door de zon veroorzaakt worden, is de tijd die er is tussen schadelijke blootstelling en het effect ervan op de huid", zegt professor Julien Lambert (dermatoloog, UZA) die ook op de conferentie aanwezig was. "Gelukkig zijn 90 tot 95 procent van de huidkankers niet-melanomen. Die worden echter ook niet in kaart gebracht, dus we hebben eigenlijk geen zicht op de prevalentie van dit soort huidkanker." Screening Op de conferentie ging bijzonder veel aandacht naar de screening van huidkanker. In ons land gebeurt die - wat de meest schadelijke en lethale huidkanker betreft - wel degelijk, wat niet in andere landen het geval is. Een proefproject in het Duitse Schleswig-Holstein heeft aangetoond dat een doorgedreven screeningsprogramma niet alleen zorgt voor een betere en vooral snellere (en dus doeltreffendere) behandeling van huidkanker, maar dat het ook economisch zeer gunstige financiële consequenties heeft. Huidkanker die één stadium eerder wordt ontdekt, verhoogt de kans op genezing (en verdere economische productiviteit van de patiënt) en reduceert kosten voor de ziektever- zekering. Stijging "Het is vanzelfsprekend dat je, door een doorgedreven screening, het aantal patiënten met huidkanker plotseling dramatisch ziet toenemen", zegt professor Breitbart die het project mee leidde. "Zo zagen we in 2007 dat de incidentie nog 193.000 was, terwijl dat er in 2009 al 224.000 waren. Dat is een stijging van 15 procent. In diezelfde periode steeg het aantal patiënten met een maligne melanoma van 23.000 tot 26.000. Maar die opvallende stijging is net het bewijs dat het kankerscreeningsprogramma doet wat het moet doen: meer huidkankers opsporen." Huisartsen De screening voor huidkanker hoeft niet alleen door dermatologen te gebeuren. In Duitsland hebben professoren een soort box ontwikkeld met boekjes, foto's en advies. Aangezien Duitsland letterlijk te weinig dermatologen heeft om alle Duitsers te testen, voorziet de overheid in een opleiding van huisartsen. Zij volgen een training van 8 uur, waarna ze zelfstandig patiënten kunnen screenen. Zien ze iets verdacht, dan sturen ze de patiënt door naar een dermatoloog die verder onderzoek kan doen. Op die manier zijn nu 36.000 huisartsen en 2.800 dermatologen klaar om elke Duitser te onderzoeken. Ruim 13,5 miljoen van de 45 miljoen hebben dat trouwens de afgelopen drie jaar laten doen. u