...

De reactie op dit verhaal kent eigenlijk twee pijlers: enerzijds de manier waarop het document tot stand is gekomen, maar anderzijds ook - inhoudelijk - het effect van het stimuleren van het VOS op de farmaceutische sector én de patiënt. De onvrede over het totale gebrek aan overleg is groot, maar het gevolg dat het doorgedreven VOS kan hebben op de industrie, is ongetwijfeld de energie die achter die onvrede schuilt. Merknaam "Nieuwe geneesmiddelen krijgen een merknaam. Je onderscheidt je als merk van een ander merk. Een merknaam dragen, heeft echt wel een goede reden", legt Leo Neels uit. "Omdat je je als merk van een ander onderscheidt en zo het verschil kunt maken. Het betekent ook dat je je als merk aan dat product verbindt en er openlijk alle verantwoordelijkheid voor draagt. Een stofnaam heeft dat niet en het beleid kiest er nu voor om dat merk volkomen te negeren." Inhoud Het gaat echter niet alleen over de vorm, maar ook over de inhoud. "Patiënten hebben nood aan duidelijkheid", zegt Leo Neels. "Hoe zal een patiënt weten wie zijn eerste gesprekspartner is voor de behandeling? Hun eerste raadgever bij problemen? Terwijl de burgers op alle vlakken meer transparantie en duidelijkheid vragen over wie wat doet, kan het VOS leiden tot verwarring over de respectievelijke rollen van de apotheker en de arts in de ogen van de patiënt. Dat doet afbreuk aan de therapietrouw. De zorg om het goedkoper voorschrift is weliswaar terecht, maar dit mag niet ten koste gaan van een mindere transparantie van de rol van de fabrikant van het medicijn enerzijds - in het bijzonder als het om iets vernieuwends gaat - en de respectievelijke rollen van de arts en de apotheker anderzijds." Partner "Pharma.be blijft zich profileren als partner van de actoren van de ziekteverzekering, maar zijn deze verantwoordelijken er zeker van dat ze vandaag een systeem aankondigen dat een vooruitgang zal betekenen voor de volksgezondheid en dat de samenwerking in de huidige moeilijke omstandigheden tussen alle partners binnen de gezondheidszorg zal versterken?"