...

In meer dan de helft van de Belgische officina's (3.000) wordt vandaag de dag een substitutiebehandeling met methadon en buprenorfine aan patiënten aangeboden. Dat was in 2008 in Vlaanderen goed voor 4.646 patiënten, in het Brusselse hoofdstedelijke gewest waren dat er 2.806 en in het Waalse gewest maken maar liefst 9.195 verslaafden gebruik van deze vorm van therapie. Kleine kanttekening: niet-verzekerde patiënten en patiënten uit verzorgingsinstellingen zijn hier niet bijgeteld. Apothekers hebben echter al veel langer klachten over de manier waarop ze soms moeten werken. Methadon en buprenorfine zijn immers gevaarlijke producten die bij onjuist gebruik zeer ernstige risico's inhouden. Artsen schrijven soms te enthousiast vervangingsmiddelen voor, wat een stimulans is voor de zwarte markt. Registratiesysteem Maar vooral het registratiesysteem schiet cruciaal tekort. Vandaar dat Guido De Padt (Open Vld) aan de minister van Volksgezondheid heeft gevraagd of zij daarvan op de hoogte is en wat zij eraan zal doen.