...

Een van de problemen is de slinkende doeltreffendheid van antibiotica. Een van de grote redenen waarom antibiotica niet langer doeltreffend is, ligt in het feit dat in het verleden te pas en te onpas antibiotica is voorgeschreven. Ook als antibiotica therapeutisch geen meerwaarde betekende, werd het aan de patiënt gegeven. Maar wanneer is een voorschrift verantwoord? Wanneer kun je een patiënt echt helpen met antibiotica? In de strijd tegen de antibioticaresistentie heeft de Europese Commissie nu besloten dat ze 1 miljoen euro uitlooft aan de persoon of de instelling die een sneltest kan ontwikkelen waarbij men onmiddellijk kan zien of de patiënt antibiotica nodig heeft of niet. De bedoeling van de Horizon Prize for beter use of antibiotics is onnodig gebruik van antibiotica te vermijden als ze toch niet efficiënt is en daarmee antibioticaresistentie te vermijden. "We moeten nieuwe manieren vinden om te verhinderen dat mensen vandaag de dag sterven aan aandoeningen die we decennia lang met gemak met antibiotica hebben kunnen behandelen, zegt de Europese commissaris voor Research, Science en Innovation, Carlos Moedas. "We moeten nieuwe klassen van antibiotica op de markt brengen en preventieve maatregelen treffen om overconsumptie van antibiotica te verhinderen. Jaarlijks gaat in Europa 1,5 miljard aan gezondheidsuitgaven en productiviteit verloren door infecties die niet langer met antibiotica kunnen behandeld worden.