...

Alle cijfers zijn nog niet binnen, maar in de eerste helft van 2012 werden er alvast 120 dossiers geopend voor agressie op apotheken. Over heel 2011 waren dat er 185 en dat is te veel. Dat vindt ook minister Joëlle Milquet die nu beloofd heeft om daar iets aan te doen. Een van de problemen is echter dat er wederzijds tekortgeschoten wordt. De apothekers doen te weinig een appel op de politiediensten en de politie durft de problemen van de apothekers wel eens negeren. Daarom vraagt Milquet duidelijk om van elke dreiging of vorm van agressie aangifte te doen. Zo raakt de politie vertrouwd met het probleem en krijgt ze ook meer zicht op de omvang ervan.