...

Voor Louis Ide is het belangrijk te weten hoe de evolutie van het aantal apotheken verloopt. "Het aantal apotheken per gewest is erg belangrijk, aangezien uit deze cijfers een duidelijke financiële en maatschappelijke conclusie kan worden getrokken", zegt hij. "Een teveel aan apotheken betekent namelijk automatisch meer geneesmiddelenverkoop."Mevrouw Onkelinx liet de evolutie van het aantal apotheken over de laatste vier jaar berekenen. Opvallend is dat het aantal in alle gewesten is gedaald. Dat wil zeggen dat minder apotheken over alle gewesten meer inwoners bedienen. Vlaanderen heeft nog altijd het hoogste aantal apotheken... met ook nog altijd het meest aantal inwoners te bedienen per apotheek. Het gewest met de hoogste concentratie is, zoals te verwachten, Brussel.