...

De wet van 27 oktober 2021 verplicht zorgverleners om de tarieven van hun meest gangbare vergoedbare verstrekkingen te afficheren. Vanaf 1 maart 2024 geldt die verplichting voor apothekers. Apothekers kunnen daarvoor een modelaffiche vinden op de website van het Riziv. Veel voorkomende verstrekkingenDe affiches bevat de informatie die zorgverleners aan de patiënt moeten communiceren, zoals hun conventiestatus en de tarieven (het totaalbedrag, de terugbetaling door de ziekteverzekering en het remgeld) voor de meest voorkomende verstrekkingen. Voor apothekers gaat het concreet over het wachthonorarium, het honorarium Huisapotheker, het honorarium voor het Begeleidingsgesprek voor Goed Gebruik van Geneesmiddelen (astma), het honorarium voor het initiatiegesprek en opvolggesprek van het Afbouwprogramma Benzodiazepine, het honorarium voor Medicatienazicht en het honorarium voor vaccinatie.Deze affiches moeten op een zichtbare plaats worden geplaatst in de officina. De informatie moet vermeld worden op online kanalen, als de apotheek er heeft (bijvoorbeeld een website).Om zorgverleners de tijd te geven om zich aan deze nieuwe regelgeving aan te passen, voorzien het Riziv pas in de tweede helft van 2024 een informatiecampagne voor patiënten.