...

De Algemene Pharmaceutische Bond is erg blij met de verlenging omdat het er samen met andere spreidingscriteria voor zorgt dat de "officina's over genoeg inkomsten beschikken om aan hun publieke dienstverleningscriteria te voldoen", aldus het Koninklijk Besluit in het Staatsblad."Het stelt hen in staat te investeren in de kwaliteit van de door hen verstrekte zorg", stelt de tekst van het KB nog. Om verder aan te stippen dat "indien het aantal apotheken weer stijgt, de lagere omzet van de apotheken de hoge mate van kwaliteit in het gedrang kan brengen. Dat dient in het belang van de volksgezondheid vermeden te worden," zo luidt het.APB zegt op de verlenging van het moratorium al verschillende maanden te hebben aangedrongen. "Dankzij de samenwerking van alle betrokken partijen, en in het bijzonder het Federaal Geneesmiddelenagentschap, is de verlenging in extremis rondgeraaakt," zo luidt het nog.