...

Deze prijsdalingen zijn de uitvoering van het toekomstpact dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block afgelopen zomer heeft afgesloten met de farmaceutische industrie. Eén van de fundamenten van dit pact is de zogenaamde 'patent cliff'. Dit betekent dat onmiddellijk na het octrooiverval - zeg maar bij de komst van nieuwe generieke geneesmiddelen - scherpe prijsdalingen doorgevoerd worden, waardoor er meer geld kan vrijkomen voor de financiering van nieuwe, dure geneesmiddelen. Alvast voor 2016 zullen de prijsdalingen ten gevolge van de 'patent cliff' jaarlijks 60 miljoen euro extra zuurstof geven aan het Riziv-budget; en ook de Belgische patiënten zullen in het totaal 11 miljoen euro minder moeten uitgeven. "Goed nieuws dus, zowel voor de patiënt als voor de ziekteverzekering zelf", zegt Joris Van Assche, afgevaardigd bestuurder van FeBelGen. "Overigens zijn er nog verdere optimalisaties mogelijk. Uit cijfers van het Riziv blijkt immers dat nog voor 16% van de voorschriften een duur geneesmiddel wordt voorgeschreven, terwijl er een generiek alternatief voorhanden is. Het zou jammer zijn als deze opportuniteit gemist zou worden", besluit hij.