...

Sinds begin deze maand communiceert het generische bedrijf Mylan over zijn nieuwe structuur. "Tot voor kort waren we in België aanwezig met twee brands: enerzijds Mylan, het samengaan van Mylan, dat de generische divisie van Merck KGaA (Merck Generics) heeft overgenomen, anderzijds Docpharma", zegt managing director Pascale Engelen. "Omdat de twee portfolio's erg complementair waren, beslisten we alles in één portfolio samen te brengen. Ook met het oog op vereenvoudiging. Verschillende merken zijn verwarrend voor artsen en apothekers. Het was belangrijk dat we iedereen konden meedelen dat er voor de 'gebruikers' niets veranderde. De producten bleven hun zelfde vorm behouden, wat belangrijk is voor de therapietrouw van de patiënt. Voor de apotheker is het belangrijk dat de CK-code van de geneesmiddelen ongewijzigd bleef. Vanuit de sector kregen we dan ook veel positieve reacties." Brede portefeuille Na de samensmelting kan Mylan een brede portefeuille aanbieden. "We zijn nu een echte partner van de arts die op alle therapeutische domeinen geneesmiddelen kan aanbieden: gastro-intestinaal, cardiovasculair, zenuwstelsel, urogenitaal, hormonaal, infecties, osteoporose, ademhalingsstelsel, diabetes, pijn en ontsteking." Daarbij staat Mylan erop steeds kwaliteitsvolle producten te brengen. "We zeggen hier wel eens dat we geobsedeerd zijn door kwaliteit", aldus Engelen, die persoonlijk veel waarde hecht aan de service aan de artsen. "Wanneer een product zijn patent verliest, merk je dat het farmaceutische bedrijf van deze molecule desinvesteert, zodat deze producten bij de huisarts nauwelijks nog ondersteund worden. Die leemte vullen wij in." R&D Met ondertussen een carrière van twintig jaar in de farmaceutische sector achter de rug, verbaast Engelen zich nog steeds over de vaak beperkte kennis over generieken. "Vraag ik aan een arts wat hij over Mylan weet, dan luidt het antwoord meestal dat het een leverancier van generieken is. Wat hij niet weet, is dat we daarnaast een van de grootste productiesites ter wereld hebben en dat we ook aan R&D doen, weliswaar een ander soort R&D dan de traditionele farmaceutische sector. Wij investeren hierin elk jaar 282 miljoen dollar (op een omzet van 5,5 miljard dollar). Onze R&D is gericht op de verbetering van galenische vormen, van presentatievormen. Zo ontwikkelde Mylan een verbeterde patchtechnologie." Derde wereld "Generische middelen zorgen tevens voor toegankelijke geneesmiddelen in de derde wereld, want we bieden geneesmiddelen aan in de derde wereld aan een 'betaalbare prijs'. Dat is het andere verhaal van generieken: wij helpen basisgezondheidszorg toegankelijk te maken in de hele wereld, liefst nog voor zeven miljard mensen", aldus Engelen.