Het Franse EP-lid Nathalie Colin-Oesterlé legde haar oor te luisteren bij professionals in de zorg en de geneesmiddelensector, consumenten, patiënten en overheden. Ze diende haar conclusies en voorstellen in op 29 april. Het parlement zal er wellicht half juli over stemmen.

"Het tekort aan geneesmiddelen en medisch materiaal in Europa is niet nieuw. We hebben evenwel moeten wachten op de huidige pandemie om te begrijpen dat gezondheid een geostrategisch wapen is dat een continent op de knieën kan krijgen", zegt ze. "De tekorten zijn tussen 2000 en 2018 20 keer groter geworden, met aanzienlijke risico's voor de veiligheid van de patiënten tot gevolg, en een verzwakking van de gezondheidsstelsels van de lidstaten."

Hoog tijd dus om de bevoorrading veilig te stellen en de relocalisatie van de productie van actieve substanties en afgewerkte geneesmiddelen door te duwen, vindt Nathalie Colin-Oesterlé. Ze pleit voor de oprichting van één of meerdere Europese farma-organisaties zonder winstoogmerk die bepaalde geneesmiddelen kunnen produceren die noodzakelijk zijn in geval van een crisis of die niet meer rendabel zijn voor de farmaceutische bedrijven. "Op die manier kunnen ook tekorten worden opgevangen buiten crisissituaties."

Verder ziet ze heil in een gemeenschappelijke reserve van geneesmiddelen tegen kanker en van ontstekingsremmers tegen geharmoniseerde prijzen, een soort van Europese noodapotheek, als het ware.

Het Franse EP-lid Nathalie Colin-Oesterlé legde haar oor te luisteren bij professionals in de zorg en de geneesmiddelensector, consumenten, patiënten en overheden. Ze diende haar conclusies en voorstellen in op 29 april. Het parlement zal er wellicht half juli over stemmen."Het tekort aan geneesmiddelen en medisch materiaal in Europa is niet nieuw. We hebben evenwel moeten wachten op de huidige pandemie om te begrijpen dat gezondheid een geostrategisch wapen is dat een continent op de knieën kan krijgen", zegt ze. "De tekorten zijn tussen 2000 en 2018 20 keer groter geworden, met aanzienlijke risico's voor de veiligheid van de patiënten tot gevolg, en een verzwakking van de gezondheidsstelsels van de lidstaten."Hoog tijd dus om de bevoorrading veilig te stellen en de relocalisatie van de productie van actieve substanties en afgewerkte geneesmiddelen door te duwen, vindt Nathalie Colin-Oesterlé. Ze pleit voor de oprichting van één of meerdere Europese farma-organisaties zonder winstoogmerk die bepaalde geneesmiddelen kunnen produceren die noodzakelijk zijn in geval van een crisis of die niet meer rendabel zijn voor de farmaceutische bedrijven. "Op die manier kunnen ook tekorten worden opgevangen buiten crisissituaties."Verder ziet ze heil in een gemeenschappelijke reserve van geneesmiddelen tegen kanker en van ontstekingsremmers tegen geharmoniseerde prijzen, een soort van Europese noodapotheek, als het ware.