...

Volgens de OESO is de omzet van namaakproducten goed voor zeven tot tien procent van de wereldhandel. Of anders gezegd voor 350 miljard euro, wat betekent dat de omzet die namaak haalt even groot is als het volledige BBP van België. Een belangrijk onderdeel van de handel in namaak is weggelegd voor namaakgeneesmiddelen. Omdat dit fenomeen niet alleen gevolgen heeft voor de economie (men schat dat namaak verantwoordelijk is voor een jaarlijks verlies van 200.000 banen in de Europese industrie), maar ook voor de volksgezondheid, voert de Belgische overheid sinds enkele jaren een gecoördineerde aanpak van het probleem. Douane Onder leiding van staatssecretaris voor Fraudebestrijding Carl Devlies slaan verschillende overheidsdiensten - Volksgezondheid, Economie, het federaal Geneesmiddelenagentschap (FAGG), de federale politie en de douane - de handen in elkaar om de strijd tegen illegale en namaakgeneesmiddelen aan te gaan. "Met succes", zei Devlies bij de voorstelling van de eerste resultaten. Vorig jaar nam de douane 295.000 stuks geneesmiddelen in beslag, waarvan 5 procent namaak. De rest waren verboden geneesmiddelen (91 %) en verdovende middelen (4 %). Vergeleken met 2008 lijkt dat een magere oogst. Toen werden immers niet minder dan 2.664.000 stuks geneesmiddelen in beslag genomen. Dat hoge cijfer was in grote mate toe te schrijven aan een erg succesvolle operatie in de luchthavens van Zaventem en Bierset. Daar werden twee containers namaakgeneesmiddelen in beslag genomen met daarin 2,3 miljoen verpakkingen. Spam Squad Hoewel het illegale circuit welig tiert, hoeft een Belgische patiënt er niet mee in aanraking te komen. Xavier De Cuyper van het FAGG benadrukte dat de geneesmiddelen die in het legale circuit (= apotheek) worden aangeboden veilig zijn. Een systeem met barcodes zorgt daarvoor. Belgen die toch met namaakgeneesmiddelen in aanraking kwamen, kochten die producten meestal via internet. Het gaat dan vooral om pijnstillers, antidepressiva, slaapmiddelen, middelen om te stoppen met roken, stimulantia en erectiemiddelen. Een schatting van de WGO geeft aan dat de helft van de geneesmiddelen die via internet te koop aangeboden worden namaak zouden zijn.