In ons land lijden bijna 754.000 Belgen aan hart- en vaatziekten. Elk jaar sterven 31.000 Belgen eraan (Statbel). Het is de belangrijkste doodsoorzaak in ons land, bijna ex-aequo met kanker.

Tijdens een ronde tafel, die op 20 oktober in de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd georganiseerd, konden de deskundigen de aandacht van de parlementsleden vestigen op de noodzaak om snel verschillende acties uit te voeren om de gevolgen van atherosclerotische aandoeningen (ASCVD), een stille pandemie die naar schatting 750.000 Belgen treft, te verminderen.

Concrete acties

Verschillende ontwikkelingen baren de cardiologische wetenschappelijke verenigingen zorgen: de toename van de vergrijzing, de omkering van de leeftijdspiramide en de toename van de luchtverontreiniging (die aanzienlijke gevolgen heeft voor hart- en vaatziekten). Bovendien is er behoefte aan meer onderzoek naar en ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van hart- en vaatziekten.

De cardiologen sommen concrete acties op:

-Betere toegang tot gegevens van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij patiënten, en zo de leemte in de officiële gegevens op te vullen. Met betere gegevens zouden overheden, wetenschappelijke verenigingen en artsen hun acties doeltreffender kunnen sturen.

-Meer middelen en financiering voor:

*Bewustmaking van de risico's van cardiovasculaire factoren,

*Meer maatschappelijke educatie en empowerment van patiënten met betrekking tot hart- en vaatziekten,

*Zorgen voor toegang tot behandeling (volgens stratificatie van de patiënt),

*Niet-farmacologische benaderingen van cardiovasculaire risicofactoren ondersteunen,

*Screeningscampagnes organiseren voor mensen die een hoog risico lopen.

Zes maatregelen

Om de behandeling van eerstelijns cardiovasculaire en ASCVD-patiënten te verbeteren, bevelen de deskundigen de autoriteiten zes maatregelen aan:

-Het beleid zou de data (patiëntengegevens) moeten gebruiken om een beter beleid, aangepast aan de ASCVD-patiënten populatie te implementeren (population health management);

-Streven naar een multidimensionale aanpak door gemeenschappelijke zorgprogramma's en guidelines te ontwikkelen;

-Een nieuw samenwerkingsmodel bevorderen dat eerstelijnszorg en specialisten nauw met elkaar verbindt;

-Ondersteuningsteams voor zorgverleners om de zorg te verbeteren door middel van opleiding, coaching, gerichte communicatie, uitvoering van guidelines, gegevensbeheer, ondersteuning van lokale en grensoverschrijdende teams, het opzetten van systemen voor zelfbeoordeling, audit en feedback;

-Alternatieve vormen van financiering voor gezondheidswerkers tot stand brengen;

-Data en gegevensbeheer beschouwen als een essentieel pilaar in het tot stand brengen van betere zorg voor ASCVD-patiënten.

Inspanningen mobiliseren

Tijdens deze sessie drongen cardiologen en vertegenwoordigers van de eerstelijns aan op de noodzaak en de urgentie om een Nationaal Plan voor hart- en vaatziekten te ontwikkelen - vergelijkbaar met het in 2008 gelanceerde Kankerplan - om de inspanningen van alle zorgverleners (specialisten en huisartsen, eerstelijnsactoren en -structuren), de federale en regionale overheden, zowel op preventief als op curatief niveau, te mobiliseren teneinde de kwaliteit van de follow-up en de behandeling van hart- en vaatziekten in België te verbeteren.

(Persbericht Belgische Cardiologische Liga)

In ons land lijden bijna 754.000 Belgen aan hart- en vaatziekten. Elk jaar sterven 31.000 Belgen eraan (Statbel). Het is de belangrijkste doodsoorzaak in ons land, bijna ex-aequo met kanker.Tijdens een ronde tafel, die op 20 oktober in de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd georganiseerd, konden de deskundigen de aandacht van de parlementsleden vestigen op de noodzaak om snel verschillende acties uit te voeren om de gevolgen van atherosclerotische aandoeningen (ASCVD), een stille pandemie die naar schatting 750.000 Belgen treft, te verminderen.Concrete actiesVerschillende ontwikkelingen baren de cardiologische wetenschappelijke verenigingen zorgen: de toename van de vergrijzing, de omkering van de leeftijdspiramide en de toename van de luchtverontreiniging (die aanzienlijke gevolgen heeft voor hart- en vaatziekten). Bovendien is er behoefte aan meer onderzoek naar en ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van hart- en vaatziekten.De cardiologen sommen concrete acties op: -Betere toegang tot gegevens van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij patiënten, en zo de leemte in de officiële gegevens op te vullen. Met betere gegevens zouden overheden, wetenschappelijke verenigingen en artsen hun acties doeltreffender kunnen sturen. -Meer middelen en financiering voor: *Bewustmaking van de risico's van cardiovasculaire factoren, *Meer maatschappelijke educatie en empowerment van patiënten met betrekking tot hart- en vaatziekten, *Zorgen voor toegang tot behandeling (volgens stratificatie van de patiënt), *Niet-farmacologische benaderingen van cardiovasculaire risicofactoren ondersteunen, *Screeningscampagnes organiseren voor mensen die een hoog risico lopen.Zes maatregelenOm de behandeling van eerstelijns cardiovasculaire en ASCVD-patiënten te verbeteren, bevelen de deskundigen de autoriteiten zes maatregelen aan: -Het beleid zou de data (patiëntengegevens) moeten gebruiken om een beter beleid, aangepast aan de ASCVD-patiënten populatie te implementeren (population health management); -Streven naar een multidimensionale aanpak door gemeenschappelijke zorgprogramma's en guidelines te ontwikkelen; -Een nieuw samenwerkingsmodel bevorderen dat eerstelijnszorg en specialisten nauw met elkaar verbindt; -Ondersteuningsteams voor zorgverleners om de zorg te verbeteren door middel van opleiding, coaching, gerichte communicatie, uitvoering van guidelines, gegevensbeheer, ondersteuning van lokale en grensoverschrijdende teams, het opzetten van systemen voor zelfbeoordeling, audit en feedback; -Alternatieve vormen van financiering voor gezondheidswerkers tot stand brengen; -Data en gegevensbeheer beschouwen als een essentieel pilaar in het tot stand brengen van betere zorg voor ASCVD-patiënten.Inspanningen mobiliserenTijdens deze sessie drongen cardiologen en vertegenwoordigers van de eerstelijns aan op de noodzaak en de urgentie om een Nationaal Plan voor hart- en vaatziekten te ontwikkelen - vergelijkbaar met het in 2008 gelanceerde Kankerplan - om de inspanningen van alle zorgverleners (specialisten en huisartsen, eerstelijnsactoren en -structuren), de federale en regionale overheden, zowel op preventief als op curatief niveau, te mobiliseren teneinde de kwaliteit van de follow-up en de behandeling van hart- en vaatziekten in België te verbeteren.(Persbericht Belgische Cardiologische Liga)