...

Om na te gaan hoe zowel apothekers als artsen hun taak invullen, organiseert 'de Apotheker' samen met 'Artsenkrant' een enquête bij zowel apothekers als huisartsen. Een groot deel van de vragen is dan ook gelijklopend, een aantal vragen gaan specifiek over de eigen beroepsgroep.Neem deel aan deze enquête en kijk hoe uw visie gelijkloopt of verschilt met uw collega's en met de huisartsen. Zoals altijd wil 'de Apotheker' uw inspanning graag honoreren. Er zijn dan ook mooie prijzen te winnen!