...

Volgens die enquête zou een op de twee Fransen in 2010 zijn toevlucht hebben gezocht bij een homeopathische behandeling. De belangrijkste redenen om dat te doen zijn de beperkte nevenwerkingen (84%), het positieve effect op de milieuvervuiling (83%) en het bewezen effect van homeopathie (64%). Ze gebruiken de homeopathie - in orde van belangrijkheid - als preventief middel, als ze geen andere keuze hebben en bij chronische aandoeningen. Maar ze kiezen ook voor een natuurlijke behandeling om minder geneesmiddelen te moeten nemen en als aanvulling van een klassieke therapie om de nevenwerkingen te beperken. Zeven op de tien Fransen geloven werkelijk in de doeltreffendheid van homeopathische middelen. Maar toch zegt iets meer dan de helft dat ze slecht geïnformeerd is over homeopathie. De belangrijkste bronnen van informatie zijn de huisarts (69%), de apotheker (51%) en internet (40%). Maar de Fransen richten zich toch eerst en vooral tot de apotheker als ze raad nodig hebben (44%). Pas daarna vragen ze hulp aan hun huisarts (22%).